Avoimien ovien päivä 30.11.

Tervetuloa koko koulun avoimien ovien päivään 30.11. klo 9–14. Näet ja koet tavallisen koulupäivämme kaikilla luokka-asteilla aina eskarista lukioon.

Sekä esiluokan että ekaluokan haku käynnistyy aina loppusyksystä. Ekaluokkalaisilla on koulussamme ikimuistoinen startti. Ensimmäinen koulupäivä. Jokainen ekaluokkalainen saa värikkään silkkikujan lopuksi ison auringonkukan ja lämpimän vastaanoton.

Jos sinua kiinnostaa eskari, käy tutustumassa siihen Huringissa, joka on punainen puurakennus kampusalueemme nurkassa kallion vieressä. Ekaluokat löydät päärakennuksen Pienten puolelta, jonka pääovi on aivan Huringin ja leikkitelineiden vieressä.

Meillä opittava asia eletään. Opettajat ohjaavat lapsen tuottamaan tai tekemään itse opittavan asian. Leikkimällä, kirjoittamalla, piirtämällä, laulamalla, soittamalla, näyttelemällä, leipomalla tai vaikkapa rakentamalla. Alaluokilla loruillaan jopa kahden vieraan kielen kimppuun. Leikit, juhlat ja arki vievät kokemaan opiskellun kielen kulttuurin. Pienten puolella pääset seuraamaan opetusta luokka-asteilla 1–4.

Alemmilla luokilla tarinat, musiikki ja taide avaavat tietä tulevien oppiaineiden omaksumiseen. Ne johdattavat tehokkaasti myös luonnontieteellisten aineiden pulmien pariin. Oppilas kirjoittaa, piirtää ja maalaa itse osan omista oppikirjoistaan opettajien ohjauksessa. Lopputulokset ovat huikeita, visuaalisestikin. Itse tehty on paras oppikirja, mutta kirjoja käytetään tarpeen mukaan ja enemmän ylemmillä luokilla.

Luontoon tutustumiseen riittävät rikkaat metsämme. Retkeilemme paljon kaikilla luokka-asteilla. Opittava asia on lähellä oppilastamme, kulttuurimatkoilla vähän etäämmällä ja kauimmillaan naapurigalaksissa.

Laadukas draama on tehokas opetusmenetelmä, joka sitoo yhteen monta eri oppiainetta. Draamaa käytetään kaikilla luokka-asteilla aina alaluokilta lukioon asti. Koulumme 300-paikkainen Aurora-sali puvustoineen on päivittäin täynnä touhua.

Aurora-salin ja 5.-8.-luokkien tilat ovat pääaulassa. Tervetuloa katsomaan ja seuraamaan opetusta.

Koulumme oppilasravintola Timjamissa syödään luomua ja luontoa kunnioittaen. Timjami on luomunkäytön monivuotinen Suomen mestari. Timjamin ja kahvion löydät Aurora-salin takaa.

Koululaistemme tie on avoinna omaan lukioomme tai muihin jatko-opintoihin. Lukiomme opettajat ovat Pirkanmaan tehokkaimpia oppimistulosten kohentajia ja ylläpitäjiä. Opiskelijamme ovat taitavia käsistään ja siten valmiimpia tulevaisuuden haasteisiin. Lukiosiipemme on kaksikerroksinen ja käynti lukioon tapahtuu sisäpihan kautta.

Steinerpedagogiikka ottaa huomioon, miten lapsen kyvyt ja ominaisuudet esiintyvät ja muuntuvat eri ikäkausina. Tiedämme, mikä kannattaa oppia missäkin iässä ja milloin lapsi on luontaisesti vahvimmillaan eri aineissa ja tekemisissään. Meille on tärkeää, että kodit tietävät, millaisella arvopohjalla työtä teemme. Olemme kasvatuskumppaneita kotien kanssa. Annamme lapsille yhdessä niin paljon enemmän kuin mitä tavallinen koulu voi koskaan tarjota.

Meillä yhtenäiskoulu tarkoittaa yhdessäoloa 12 vuoden ajan tutussa ja turvallisessa yhteisössä. Pedagogiikka muuntuu ikäkauden tarpeiden mukaisesti. Ajattelu ja tunnetaidot kehittyvät yhdessä kädentaitojen kanssa.

Tampereen steinerkoulun opetustarjonta on laajempi kuin peruskouluissa. Opetuksemme koostuu valtakunnallisista opetussuunnitelman perusteista laajennettuna steinerpedagogisilla menetelmillä, sisällöillä ja arvoilla. Opetus on maksutonta. Olemme avoin kaikille hakijoille.

Tervetuloa tutustumaan.