Varaa aika tutustumis-käynnille! arrow icon

Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen

  • Hae koulupaikkaa Tampereen steinerkoulussa!

    Perusopetukseen voi hakea myös kesken koulutaipaleen. Oppilasvalinnat tehdään ilmoittautumisjärjestyksen, arviointien ja keskustelujen perusteella.

  • Varmista paikkasi ihanimmalle ekaluokalle

    Ekaluokan varsinainen haku on kiivaimmillaan tammikuun alussa, jolloin on myös Tampereen kaupungin haku. Varmista paikkasi, ole yhteydessä meihin jo nyt ja tutustu ekaluokkaamme.

Meillä yhtenäiskoulu tarkoittaa yhdessäoloa 12 vuoden ajan tutussa ja turvallisessa yhteisössä. Pedagogiikka muuntuu ikäkauden tarpeiden mukaisesti. Ajattelu ja tunnetaidot kehittyvät yhdessä kädentaitojen kanssa.

Rehtori

Jenni Vilkman
jenni.vilkman@tampereensteinerkoulu.fi
045 124 3662

 

Oppilaanohjaaja

Petra Roiha
petra.roiha@tampereensteinerkoulu.fi
045 124 3664

Kysy meiltä lisätietoja

Steinerkoulun pedagogiikka perustuu kokonaiskäsitykseen ihmisestä, hänen kasvustaan ja kehityksestään.

Steinerkoulun peruskoulutuksen erityispiirteet

Tampereen steinerkoulun opetustarjonta on laajempi kuin peruskouluissa. Opetuksemme koostuu valtakunnallisista opetussuunnitelman perusteista laajennettuna steinerpedagogisilla menetelmillä, sisällöillä ja arvoilla. Opetettavat aineet etenevät ja muuttuvat ikäkausien myötä.
Tutustu steinerpedagogiikkaan →

Oma luokka ja säännöllinen rytmi opetuksessa

Steinerkoulussa kunnallisen koululaitoksen alakoulua, yläkoulua ja lukiota vastaavat luokat muodostavat kiinteän kokonaisuuden. Alaluokilla 1–8 oppilaalla on sama luokanopettaja, joka opettaa suuren osan aineista. Yhdeksättä luokkaa ja lukiolaisia opettavat aineenopettajat.

Pyritään välttämään keskinäistä kilpailua

Steinerkoulussa pyritään välttämään keskinäistä kilpailua ja kannustamaan oppilasta parhaaseen yksilökohtaiseen tulokseen. Tiivis luokkayhteisö, yhteiset juhlat, retket, leirit ja projektit tukevat näitä pyrkimyksiä.

Kielten opetus aloitetaan varhain

Heti ekaluokalta lähtien loruillaan jopa kahden vieraan kielen kimppuun. Leikit, juhlat ja arki vievät kokemaan opiskellun kielen kulttuurin. Lapset elävät hetken englantilaisina, saksalaisina – kansainvälisinä.

Opetus on jakso-opetusta

Opetus on jakso-opetusta: pääosaa alaluokkien lukuaineista opetetaan jaksoina ja säännöllistä harjoittelua vaativia aineita kuten kieliä ja matematiikkaa opetetaan viikkotunteina. 9. luokalla ja lukiossa käytössä on jaksojärjestelmä.

Opetus on käytännöllistä ja toiminnallista

Oppikirjojen sijaan oppilaat laativat monessa aineessa työvihkonsa aluksi opettajan neuvojen mukaan ja myöhemmin tunneilla tehtyjen muistiinpanojen pohjalta. Alaluokilla ei anneta numeroarvostelua vaan sanallinen lukuvuositodistus, jossa kuvataan oppilaan taitoja ja edistymistä.

Taide on oleellinen osa opetusta

Varsinaisia taideaineita harjoitetaan koko kouluajan. Taiteen eri muodot, kuten maalaus, piirustus, musiikki, muovailu sekä eurytmia nivoutuvat päivittäiseen työskentelyyn. Oppilaat valmistavat suuren näytelmän perusopetuksen viidennellä ja kahdeksannella luokalla.

Tarjoamme maksutonta opetusta moderneissa tiloissa Tampereella Muotialassa. Olemme avoin kaikille hakijoille.

Oppilashuolto ja kouluterveydenhuolto

Aina ei vaan jaksa. Aina ei välttämättä suju. Se kuuluu elämään, mutta vähänkään suuremmissa asioissa ota yhteyttä meihin. Oppilashuoltomme ammattilaiset ovat koululaisia varten. Myös terveyteen liittyvät palvelumme ja yhteystiedot löydät oppilashuollostamme. Tästä pääset oppilashuollon sivuille →


Pikalinkit

Ihanimmalle ekaluokalle

Jo sata vuotta täyttänyt steinerpedagogiikka on tunnettu lämpimästä ihmiskäsityksestä ja lapsen kasvun syvällisestä tuntemuksesta.

Ekaluokalle voi hakea ilman aiempaa steinerkasvatustaustaa. Lue millainen on yhteinen matkamme eskarista ylioppilaaksi asti.

 

10 oikein hyvää syytä hakea →

Käpy

KOULUUN HAKEMINEN

1. -luokkalaisten haku
Meille voi ilmoittautua hakijaksi milloin vain, ykköshaut tallennetaan hakijarekisteriin jonoon odottamaan virallista hakuaikaa (yleensä tammikuussa). Kysy vapaita oppilaspaikkoja myös seuraavina vuosina alkavien syksyjen luokille!

 

2.-9. -luokkalaisten haku
Muista kouluista hakevat oppilaat (2.-9. luokat) voivat hakea koulumme oppilaaksi jatkuvalla haulla.

Lue koulun käyneiden mietteet

Moni asia valkenee vasta aikuisena, jos silloinkaan. Lue, mitä Tampereen steinerkoulun käyneet miettivät aikuisina kouluajoistaan ja steinerpedagogiikan voimasta kantaa. Selvitä, kuka heistä oli Young Rebel.

 

Tutustu artikkeleihin →

Tampereen steinerkoulun käyneiden terveisiä ja kokemuksia

50-vuotisjuhlavideolle saimme vanhoilta oppilailtamme terveisiä ja muistoja steinerkoulun ajoilta. Katso videolta, miten he ovat kokeneet steinerkoulun opit osana elämää.

Huoltajien ja opettajien yhteistyö

Vanhempien, huoltajien ja opettajien yhteistyö on tärkeää. Vuosittain pidetään useita vanhempainiltoja ja kokoonnutaan yhteisiin juhliin. Alaluokilla vanhempia on mukana myös luokan retkillä ja leireillä. Lue lisää kotien roolista →

 

Steinerkoulut ovat yksityisen opetuksenjärjestäjän ylläpitämiä kouluja, joille perheiden taloudellinen tuki on tärkeä osa täydentävää rahoitusta valtionosuuksien lisäksi. Olemme yhteisö, joka pitää yhdessä huolta itsestä ja muista.

Vaikka tukimaksut ovatkin vapaaehtoisia, toivomme perheiden osallistuvan oman koulumme tukemiseen. Lisätietoa vapaaehtoisesta tukimaksusta →

Luomuruokaa

Saamme syödä Suomen luomuinta kouluruokaa Timjamissa!

Luomuravintola Timjami moninkertainen Luomu SM-voittaja. Ruokalistasuunnittelun pääperiaatteita ovat luomun käyttö, ruuan puhtaus, omavalmistus, sesonkien noudattaminen ja kestävä kehitys.

Mitä tehdä koulun jälkeen?

Tampereen steinerkoulussa on ainutlaatuinen mahdollisuus jäädä koulupäivän jälkeen omalle koululle laadukkaan soittoharrastuksen pariin. Taidekoulu Tuulikello toimii koulumme tiloissa tarjoten taiteen perusopetusta musiikissa. Soitin- ja ryhmävalikoima on laaja.

Tutustu Taidekoulu Tuulikellon tarjontaan →