Steinerpedagogiikka

Kohtaa lapsi kunnioituksella, kasvata häntä rakkaudella, luovuta hänet vapaudelle.
– Rudolf Steiner –Mikä on steinerkoulu?

Steinerpedagogiikka ottaa huomioon, miten lapsen kyvyt ja ominaisuudet esiintyvät ja muuntuvat eri ikäkausina. Tiedämme, mikä kannattaa oppia missäkin iässä ja milloin lapsi on luontaisesti vahvimmillaan eri aineissa ja tekemisissään. Lue lisää steinerkoulusta →

Perusopetuksen arvoperusta

Meille on tärkeää, että kodit tietävät, millaisella arvopohjalla työtä teemme. Olemme kasvatuskumppaneita kotien kanssa. Annamme lapsille yhdessä niin paljon enemmän kuin mitä tavallinen koulu voi tarjota. Lue lisää Johtotähdestämme →

Oppimismenetelmät ja erityispiirteet

Meillä on tehty oppiaineiden välistä yhteistyötä jo kymmeniä vuosia, joten meille se on sujuvaa arkipäivää. Yhdistämme draamaa ja kuvataidetta moneen eri oppiaineeseen. Lue lisää menetelmistämme →

Opetussuunnitelmat

Tampereen steinerkoululla on oma opetussuunnitelmansa. Se perustuu perusopetuksen valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan, soveltaen sitä steinerpedagogisin menetelmin. Opetuksen sisällöt vastaavat valtakunnallisia sisältöjä nivelvaiheet huomioiden ja oppimisen arviointi tapahtuu valtakunnallisten opetussuunnitelman tavoitteiden perusteella.

Kotien rooli on merkittävä

Lapsen ja nuoren kokonaisvaltainen kehitys edellyttää tiivistä yhteistyötä huoltajien ja koulun välillä. Vanhempainiltojen ja keskustelujen lisäksi huoltajat voivat ottaa osaa retkien järjestelyihin, erilaisiin tapahtumiin ja kannatusyhdistyksen hallitustyöskentelyyn.

Lue koulun käyneiden mietteitä

Moni asia valkenee vasta aikuisena, jos silloinkaan. Lue, mitä Tampereen steinerkoulun käyneet miettivät aikuisina kouluajoistaan ja steinerpedagogiikan voimasta kantaa. Selvitä, kuka heistä oli Young Rebel.