Koulun opiskeluhuolto ja terveydenhoito


Kouluterveydenhuollon ja opiskeluhuollon palvelut

Koulun opiskeluhuoltoryhmän tehtävänä on koordinoida ja kehittää opiskeluhuoltotyötä koulussa, osallistua koko kouluyhteisön hyvinvointia edistävään työhön sekä etsiä ratkaisuja tukea tarvitsevien oppilaiden ja opiskelijoiden auttamiseksi. 


Kouluterveydenhoito

Kouluterveydenhoitaja on Anita Turunen. 040 800 7888

Koululääkärin vastaanotto on tiistaisin klo 8.30–15, yhteydenotot terveydenhoitajan kautta.

Älä jää yksin huolesi kanssa. Ota yhteyttä opiskeluhuoltomme ammattilaisiin.


Koulupsykologi

Koulupsykologilta saa keskustelu- ja tutkimusapua oppilaan koulunkäyntiin ja oppimiseen sekä psyykkiseen hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Perusopetuksen koulupsykologi on Kukka Kunnari kukka.kunnari@pirha.fi, 041 730 0725 (ke–pe) (Mari Kausialan perhevapaasijaisuus)


Koulukuraattori

Koulukuraattorityö on koulun sosiaalityötä. Työ on yhteistyötä sekä vuorovaikutusta oppilaiden, vanhempien, opettajien ja muiden oppilaan psykososiaaliseen verkostoon kuuluvien kanssa. Työn tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin, myönteisen kokonaiskehityksen ja koulunkäynnin tukeminen sekä hyvinvoinnin edistäminen kouluyhteisössä sosiaalityön keinoin. Tämä edistää varhaisen puuttumisen ja tuen toteutumista. 

Oppilaat tulevat koulukuraattorin luokse omasta aloitteestaan tai opettajan, vanhemman, oppilashuoltoryhmän tai koulun ulkopuolisen tahon aloitteesta. Kuraattori on tavattavissa neljänä päivänä viikossa tiistaista perjantaihin.

Perusopetuksen koulukuraattori on Outi Pohjosaho.
outi.pohjosaho@pirha.fi 040 353 9973 (ti, ke, to)

Tampereen kaupungin perusasteen ja toisen asteen kuraattorit ja psykologit ovat Pirkanmaan hyvinvointialueen työntekijöitä. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@pirha.fi..


Koulun opiskeluhuoltoryhmä

Koulun opiskeluhuoltoryhmään (1.–9. luokat) kuuluvat rehtori, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi, koulukuraattori ja erityisopettajat. Koulun opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 13–14.30.

Yhteydenotot pääsääntöisesti Wilmalla. Huomaa kuitenkin sähköpostiosoitteissa, että osalla ryhmästä on pirha.fi -loppuiset osoitteet.

kukka.kunnari@pirha.fi, 041 730 0725 (ke–pe) (Mari Kausialan perhevapaasijaisuus)
outi.pohjosaho@pirha.fi 040 353 9973 (ti, ke, to)
anita.turunen@pirha.fi 040 800 7888 (ma–ke ja pe)
anu.kalliokoski@treste.fi, 046 921 7387
sanna.heikkinen@treste.fi, 046 921 7255
karoliina.kuismin@treste.fi, 045 800 8950


Rehtori
Jenni Vilkman
jenni.vilkman@tampereensteinerkoulu.fi
puh. 045 124 3662
Poissaolon portaat

Käytössämme on Poissaolon portaat -malli, joka on yhteinen koko Tampereen seudun kouluille.
Koulukohtaiset tarkennukset Tampereen kaupungin Poissaolon portaisiin lukiokoulutuksessa ovat seuraavat.

  • 1 opintopisteen jaksoilta sallitaan 3 poissaoloa, terveydenhuollon henkilökunnan todistuksella 6 poissaoloa
  • 2 opintopisteen jaksoilta sallitaan 5 poissaoloa, terveydenhuollon henkilökunnan todistuksella 10 poissaoloa
  • 3 opintopisteen jaksoilta sallitaan 8 poissaoloa, terveydenhuollon henkilökunnan todistuksella 15 poissaoloa

Koulussamme on käytössä luokanvalvojanimike, ei ryhmänohjaaja. Aineenopettajat merkkaavat poissaolot ja informoivat huolestuttavasta poissaolon määrästä luokanvalvojia (yli 5). Poissaolopalaverien osalta käytössä Wilma-muistio.

Luokanvalvojan ja rehtorin kanssa voidaan sopia seurantajakso, jonka aikana opintojen täytyy edetä riittävästi.


Erityisopetus

Erityisopetusta annetaan oppimisen ja koulunkäynnin tukena. Erityisopettajat ovat koulun erityispedagogisia asiantuntijoita, jotka arvioivat yhteistyössä opettajien kanssa oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuen tarvetta sekä erityisopetuksen tarvetta yksilö-, luokka- ja koulun tasoilla. Erityisopetusta toteutetaan samanaikais-, pienryhmä- ja yksilöopetuksena. Erityisopettajat osallistuvat opiskeluhuoltoryhmän työskentelyyn erityisopetuksen asiantuntijana.

A-luokat: Anu Kalliokoski, erityisopettaja luokat 3.–9. A, p. 046 921 7387
B-luokat: Sanna Heikkinen, eritysopettaja luokat 3.–9. B, p. 046 921 7255
Alkuopetuksen erityisopettaja on Karoliina Kuismin. p. 045 800 8950

Erityisopettajiin saa yhteyden ensisijaisesti Wilman kautta.Jos huoli herää, ota yhteyttä

Huoltaja, saat opiskeluhuollon huolimallin tästä. Huolimalli kertoo, keneen voit olla yhteydessä.

Oppilas tai opiskelija, kerro huolestasi omalle opettajallesi tai jollekin tässä listassa olevalle ihmiselle.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Huoltajat, oppilaat, opettajat ja muu henkilökunta rakentavat yhdessä koulumme yhteisiä kasvatustavoitteita. Oppilaiden ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen on yhteisöllisessä opiskeluhuollossa tärkeää ja hyvinvointia vahvistavaa. Opiskeluhuolto on tärkeä osa koulumme toimintakulttuuria. Yhteisöllisessä opiskeluhuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä.

Käpy
Poika ja kukka