Aamu- ja iltapäivätoimintaTampereen steinerkoulu tarjoaa kaupungin palveluntuottajana 1.- ja 2.-luokkalaisille perusopetuslain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa ja noudattaa opetushallituksen laatimia aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteita. Tavoitteena on turvallisen ja virikkeellisen toiminnan tarjoaminen koululaisille koulupäivinä. 

Tarjoamme mukavaa puuhaa 1.- ja 2.-luokkalaisille aamuisin klo 7-8.30 ja iltapäivisin klo 17 saakka, mikäli 10 lapsen ryhmä täyttyy.

Toiminta on tarkoitettu 1.- ja 2.-luokkalaisille. 

Iltapäivätoimintaa järjestetään koulun päättymisestä klo 17 saakka. Myös aamutoimintaa järjestetään klo 7–8.30, mikäli hakijoita on riittävästi (vähintään 10 lasta). Päivittäinen ohjelma sisältää valvottua ulkoilua, leikkiä, askartelua, lepoa ja liikuntaa. Iltapäivän aikana lapsille tarjotaan välipala.  


Toimintaan osallistuvilla on tapaturmavakuutus, joka koskee aamu- ja iltapäivätoiminta-aikaa. Matkat koulusta toimintaryhmään ja ryhmästä kotiin tapahtuvat omalla ja vanhempien vastuulla. Jos lapsella on iltapäivätoiminnan aikana tapahtuvaa harrastustoimintaa, lapsen osallistuminen ja matkat niihin kuuluvat vanhempien vastuulle.


Tiedot lapsen mahdollisista allergioista tulee toimittaa elokuun alkuun mennessä sähköisellä erityisruokavaliolomakkeella. Jos lapsella on koulupäivän aikana tarvittava lääkitys, lääkehoidon suunnitelma tulee olla tehtynä ennen kuin lapsi aloittaa aamu- ja iltapäivätoiminnan.  

Paikkaa haetaan sähköisellä lomakkeella tästä.


Lomakkeita saa myös koulun toimistosta tai aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajilta. Hakemus on tehtävä 31.3.2023 mennessä, käsin täytetyn lomakkeen voi jättää koulun toimistoon, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajalle tai pääoven vieressä olevaan tummanpunaiseen postilaatikkoon.


Jos haku tapahtuu 31.3.2023 jälkeen, ota yhteyttä koulusihteeri Elina Kurjenmäkeen, 050 3229 945.


Tampereen kaupunki edellyttää tamperelaisilta hakijoilta samanaikaista ilmoittautumista myös kaupungin Wilma-järjestelmän kautta osoitteesta https://opetustampere.inschool.fi


Tampereen kaupungin lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan vuoden 2014 päätöksen mukaisesti lukuvuoden 2023–2024 alusta oppilaalle voidaan myöntää paikka aamu- ja iltapäivätoiminnassa, jos siihen on välttämätön, huoltajan työssäkäynnistä tai opiskelusta johtuva tarve tai erityinen syy. Erityinen syy edellyttää, että huoltajan lisäksi lapsen tilanteen tunteva asiantuntija esittää riittävän selvityksen tai tarpeen arvioinnin.


Paikan myöntämisestä ilmoitetaan kirjallisesti viimeistään 28.4.2023 mennessä.


Toiminta-aika on lukuvuosi, ensi lukuvuoden alkamisaika on elokuussa 2023 ja joululoman aika tarkentuu vuoden alusta. Loma-aikoina ja lauantaisin pidettävinä koulupäivinä aamu- ja iltapäivätoimintaa ei ole. Tarkistathan koulun toiminta-ajat täältä.


Toimintamaksut
Vanhemmilla on mahdollisuus valita seuraavista vaihtoehdoista:  


Aamu- ja iltapäivätoiminta, vaihtoehto A)
70 €/kk, mahdollisuus osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan joka päivä yhteensä 1–3 tuntia klo 7–8.30 ja klo 11.30–17.00 välisien aikojen sisällä. Sisarushinta 60 €/kk. 


Aamu- ja iltapäivätoiminta, vaihtoehto B)
120 €/kk, mahdollisuus osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan joka päivä yhteensä 3–4,5 tuntia klo 7–8.30 ja klo 11.30–17.00 välisien aikojen sisällä. Sisarushinta 110 €/kk. 


Aamu- ja iltapäivätoiminta, vaihtoehto C)
140 €/kk, mahdollisuus osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan joka päivä yhteensä 4,5–6 tuntia klo 7–8.30 ja klo 11.30–17.00 välisien aikojen sisällä. Sisarushinta 120 €/kk. 

Aamu- ja iltapäivätoimintamaksu laskutetaan kuukausittain jälkikäteen. Elokuun osalta peritään puolet kuukausimaksusta. Sisarushinta myönnetään vanhemmalle sisarukselle. 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan aloituspäivä on joko elokuussa koulun alkaessa tai myöhemmin. Vanhempien edellytetään sitoutuvan valitsemansa vaihtoehdon maksuihin ja tuntimääriin lukuvuoden loppuun saakka.


Palveluntarpeen muuttaminen
Toiminta-aikaa voi vähentää syyskaudelle elokuun (31.8.) loppuun mennessä ja kevätkaudelle tammikuun (31.1.) loppuun mennessä.
Toiminta-ajan lisääminen on mahdollista koko lukuvuoden ajan.
Palveluntarpeen muutoksesta tulee olla yhteydessä koulusihteeriin.


Irtisanoutuminen
Kesken kauden toiminnasta voi irtisanoutua muuton, työttömyyden, äitiysloman, hoitovapaan, pitkän sairasloman, opintojen päättymisen, vuorotteluvapaan tms. syyn vuoksi. Tulee kuitenkin huomioida, että toiminnasta peritään koko kuukauden toimintamaksu, vaikka irtisanoutuisi kesken kalenterikuukauden.


Tamperelaiset voivat hakea maksuvapautusta Tampereen kaupungin sähköisellä hakulomakkeella, joka löytyy Tampereen kaupungin sivuilta. Lomakkeesta on samalla sivulla myös tulostettava versio sekä tulorajataulukko, jota käytetään päätöksen perusteena.


Lisätietoja hausta
Lisätietoja saa koulun toimistosta elina.kurjenmaki@tampereensteinerkoulu.fi,
p. 050 322 9945. 


Toiminnan käytäntöjä

Aamu- ja iltapäivätoiminnan kauniit tilat ovat koulumme Pienten siivessä. Ryhmät ulkoilevat paljon koulun omassa puuhapihassa ja lähipuistoissa.  Sisäliikuntaa on koulun eurytmiasaleissa. Ryhmien vuoroista tiedotetaan, kun se on ajankohtaista.

Kesäkerho

Kesäkerholainen saa paljon uusia ystäviä ja tekee monipuolisia askarteluja ja kädentöitä. Ohjatun toiminnan lisäksi aikaa on rennolle olemiselle ja vapaalle leikille. Kesäkerhon haku on keväällä. Katso tarkemmat  hakuohjeet ja päivämäärät.