Mikä on steinerkoulu?Steinerpedagogiikka ottaa huomioon, miten lapsen kyvyt ja ominaisuudet esiintyvät ja muuntuvat eri ikäkausina, ja minkä laatuiset virikkeet kussakin iässä ovat kehitystä edistäviä.


Opetettavat aineet etenevät ja muuttuvat ikäkausien myötä

Lapsen kasvun mittainen tarina kohti aikuisuutta

Steinerkoulun pedagogiikka perustuu kokonaiskäsitykseen ihmisestä, hänen kasvustaan ja kehityksestään. Opetussuunnitelma rakentuu kasvun lainalaisuuksien tuntemiselle.

Alakoulu on tarinoiden kulta-aikaa

Alemmilla luokilla opiskelu painottuu elämyksellisyyteen sekä oppimiseen satujen ja tarinoiden kautta. Tarinallisuuden avulla oppilailla herää kyky ymmärtää ja sisäistää käsitteitä, joita tarvitaan oppimiseen ylemmillä luokilla. Erilaiset kertomukset mahdollistavat myös tunnetaitojen monipuolisen harjoittelun. Katso, mitä kullakin luokka-asteella tehdään →

Ajattele, kyseenalaista ja päättele

Yläluokilla oppilaita haastetaan ajattelemaan, pohtimaan, kyseenalaistamaan ja päättelemään. 7.-9. -luokkien aikana pyrkimyksenä on kasvattaa oppilaita monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti, jotta he vahvistuvat omilla jaloillaan seisoviksi oman tulevaisuutensa tekijöiksi. Katso, mitä kullakin luokka-asteella tehdään →

Omaan tuttuun lukioon

Koulumme täydentyy yläkoulun jälkeen oman lukiomme kautta yhtenäiskouluksi. Tampereen steinerkoulun lukiosta valmistuu kymmeniä ylioppilaita joka vuosi. Lukiomme erityisenä koulutustehtävänä on steinerpedagogiikka. Lukioomme voi hakea ilman steinerkoulutaustaa. Katso, mitä lukiossa tehdään →