Johtotähti


Hyvyys teoissa, kauneus tunteissa ja totuus ajattelussa.


Tampereen steinerkoulu antaa esiopetusta, perusopetusta ja lukio-opetusta osana kansainvälistä steinerkoululiikettä.

Steinerpedagogiikan lähtökohtana on antroposofinen ihmiskuva, joka kunnioittaa klassisia arvoja: hyvyyttä teoissa, kauneutta tunteissa ja totuutta ajattelussa.

Koulu pyrkii antamaan oppilaille ja opiskelijoille valmiudet vastata tulevaisuuden haasteisiin tukemalla yksilön tarpeiden mukaista kasvua ja kehitystä sekä tarjoamalla laajan yleissivistyksen, hyvät arjen perustaidot ja monimuotoisessa kouluyhteisössä jalostuneet tunne- ja vuorovaikutustaidot. Tämä mahdollistaa vapaan, itsenäisesti ajattelevan ihmisen kehittymisen.


Kasvatus on kodin ja koulun yhteinen tehtävä. Koulutuksen järjestäjänä toimii vanhempien ja henkilökunnan yhdessä perustama ja hallinnoima Tampereen steinerkoulun kannatusyhdistys ry. Yhdessä opettajakunnan kanssa se ylläpitää ja kehittää itsehallinnon edellyttämiä rakenteita ja prosesseja sekä huolehtii avoimessa ja läpinäkyvässä vuorovaikutuksessa kouluyhteisön elävyydestä.


Tampereen steinerkoulu osallistuu steinerpedagogiseen aikuiskoulutukseen. Koulu käyttää laadun kehittämisen työkaluna Polkuja laatuun -laatujärjestelmää. Opettajat syventävät steinerpedagogista osaamistaan säännöllisissä kokouksissa ja jatkokouluttavat itseään pedagogiikan, yhteiskunnan ja ajan vaatimusten mukaisesti.

Myös vanhemmille tarjotaan mahdollisuus kehittää koulun toimintaa. He voivat osallistua moninaisiin luokan tapahtumiin, näytelmäprojekteihin, retkien valmisteluun ja yhteiseen varainhankintaan sekä kantaa vastuuta koko koulun toiminnasta osallistumalla kouluyhdistyksen luottamustehtäviin.


Steinerkoulu aloitti Tampereella vuonna 1971. Nyt se on kahden luokkasarjan nykyaikainen oppilaitos, joka vaalii yhtenäiskoulun ideaa. Osana Suomen koulutusjärjestelmää sen opetus kattaa valtakunnallisen opetussuunnitelman sisällöt. Tampereen koulumaailmaan se tuo tieto-, taito- ja taideaineiden tasapuolista merkitystä sekä ihmisen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä arvostavan pirteän vaihtoehdon.


Johtotähti on koulun toimintalupaus, joka esittelee organisaation tavoitteet ja luonnehtii siinä elettävän todellisuuden. Johtotähti tiedotetaan kaikille koulun toiminnasta kiinnostuneille. Johtotähti on sopimusoikeudellisesti sitova osa sopimuksia, joita solmitaan sekä organisaation sisäisten että ulkoisten toimijoiden kanssa.


Polkuja laatuun on sveitsiläisen Wege zur Qualität -säätiön kehittämä ja hallinnoima laatujärjestelmä. Se on suunniteltu erityisesti pedagogisille ja hoitopedagogisille organisaatioille, joissa ihminen on tehtäväkentän ytimessä.