Varaa aika tutustumis-käynnille! arrow icon

Steinerkoulun eskarissa Huringissa on kaikkien hyvä olla

  • Tiedustele vapaita paikkoja syksyllä 2024 alkavaan eskariin!

    Täytä hakulomake ja hae esiopetukseen tai kysy meiltä lisää!

Tunnelmallinen, punainen ihana puutalo Hurinki toivottaa lapset tervetulleeksi Tampereen steinerkoulun järjestämään esiopetukseen.

Esiluokan opettajat:

Sinikka Mikkonen, Elina Mäenpää, Tiina Laulaja
045 275 3700

Iltapäivähoitajat:

Mervi Valasvaara ja Anu Pykäläaho.

Kysy meiltä lisätietoja

Esiopetus on kaikille avointa ja maksutonta. Lisäksi järjestämme aamu- ja iltapäivätoimintaa sitä tarvitseville samoissa tiloissa.

Hurinki on turvallinen, lämmin ja kodikas paikka, jossa lapset ovat tarinoiden äärellä

Eskarilaisten rauhan ja lapsuuden suojaaminen ovat steinerpedagogiikan ydintä. Ammattitaitoinen henkilökuntamme rakentaa lapsen kasvuun tilanteita, joissa tapahtuu ja tilanteita, joissa ei tapahdu. Lapset lepäävät tarinoiden äärellä.

Tutustu steinerpedagogiikkaan →

Luonto on meille tärkeä

Ulkoilemme paljon pedagogisesti rikkaissa paikoissa. Pihallamme on myös isot kasvienkasvatuslaatikot. Keräämme syksyllä omenat omasta omenapuulehdostamme ja teemme niistä hilloa. Alkuvoimaa kasvatetaan ensin sisällä ja kasvukautena ulkona, puutarhanhoidon ammattiosaamisella säestettynä.

Aistimme-ymparistoa

Aistimme ympäristöä ja kerromme tarinoita

Eskarilaisten leikeissä esineillä ei ole vielä muotoa ja tarkoitusta. Käpykin voi olla mitä vaan. Joskus kaarnanpalan alla on enemmän elämää kuin Ratinassa. Eskari-iässä lapselle kaikki on vielä mahdollista. Siksi omenapuulehtomme leikkitelineillä on tuhat tarinaa kerrottavana kesät talvet.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa samoissa tiloissa

Esiopetuksen lisäksi järjestämme aamu- ja iltapäivätoimintaa sitä tarvitseville esikoululaisille samoissa tiloissa. Lue lisää toiminnasta →

Tarjoa lapsellesi kokonaisvaltainen varhaiskasvatus

Varhaiskehityksen kattavin tuki

Steinerpedagogiikassa esiopetus on osa varhaiskasvatusta. Sitä ei nähdä pelkästään koulua edeltävän ikävuoden tavoitteellisena kasvatuksena, vaan laajemmin lapsen varhaiskehitystä kokonaisvaltaisesti tukevana pedagogiikkana, osana elinikäistä kehitys- ja oppimisprosessia.

Tila lapsesi tunteelle ja tahdolle

Ihmisen ajatuksen, tunteen ja tahdon voimat toimivat normaalisti yhteen liittyneinä. Eskarissa lapsen kehityksen painopiste on fyysisessä kasvussa. Lapsen kognitiivisen, emotionaalisen ja toiminnallisen kehityksen alueet ovat vaikeasti erotettavissa, joten opetuksen pitää ravita  tätä kokonaisuutta tasapainoisesti ja oikeaan aikaan.

Lapsi oppii käsillään

Terveys ja tasapaino tunne-elämän ja ajattelun kehityksessä on perusta kaikelle oppimiselle ja yksilöllisten kykyjen kehittymiselle. Lapsi liittyy maailmaan tekemisen ja kokemisen kautta. Lapsi aistii kokonaisvaltaisesti. Käsitteellinen opetus ei häntä vielä tavoita; lapsi oppii tutkien, tekemällä ja kokemalla, käsillä käsittäen.

Ihana hirsitalo on leikin koti

Lapsen kehitystä tukeva ympäristö on kodinomainen, kuten meillä Huringissa. Se on turvallinen ja suojaa antava, samalla se tarjoaa monipuolisia virikkeitä omaehtoiseen oppimiseen leikin kautta tapahtuvana ja elämäntaitojen harjoitteluna.

Aito ympäristö lapsen kasvulle

Varhaisin lapsuus on aloitekyvyn kehittymisen aikaa. Kasvattajan tehtävänä on luoda ympäristö, jossa lapsi kehittää tahtoaan terveesti. Ympäristön materiaalien, muotojen ja värien valinnalla tuetaan aistien tervettä kehittymistä. Huolehdittu, harmoninen, esteettinen ja aito aistiympäristö on osa kasvatusta.

Oikeus lapsuuteen

Steinerpedagoginen esiopetus painottaa lapsen oikeutta lapsuuteen. Siihen liittyvät kiireettömyys, rytmi, leikki ja mielikuvituksen kehittäminen. Siihen kuuluu jäljittelyn ja tekemisen kautta tapahtuva oppiminen, toiminnan ja liikkumisen ilo, luonnonläheisyys ja luonnonmukaisuus ravinnossa ja materiaaleissa.

Lukuvuoden aikana eskarilaiset saavat…

Leikkiä ja kehittää leikissä motoriikkaa, yhteistyötaitoja, kielellisiä kykyjä, luovuutta, itsetuntoa ja oma-aloitteisuutta sekä pitkäjänteisyyttä. Eskarilaiset saavat kokea iloa vastuusta, joka syntyy heille annettujen tehtävien suorittamisesta.

 

Eskarilaiset saavat myös

Eskarilaiset saavat tuntea olevansa ryhmän jäseniä. Sosiaaliset taidot vahvistuvat. He kokevat luonnon monipuolisesti He saavat kokea uteliaisuutta ja halua oppia uusia asioita He kokevat olonsa turvalliseksi ja omaavat vahvan itsetunnon kouluun siirtyessään.

Luodaan yhdessä perusta elämää varten

Esiopetuksen tärkein tehtävä on luoda pohja, joka tukee myöhempää inhimillistä kasvua. Se antaa parhaan mahdollisen perustan ei vain koulua vaan koko elämää varten. Olemme kasvatuskumppaneita kotien kanssa.

ILMOITA LAPSI ESKARIIN!

Noudatamme virallista hakuaikaa kaupungin haun mukaan, joka kuluvana vuonna on 31.1.2023. Kysy vapaita oppilaspaikkoja myös virallisen hakuajan ulkopuolella tai ilmoita lapsi jo tulevien vuosien eskarijonoon!

ILMOITA LAPSI AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN

Löydät täältä lisätietoja eskarimme aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Saat myös ilmoittautumisohjeet. Tavoitteena on eheä ja kokonainen päivä eskarilaiselle turvallisessa, virikkeellisessä ja toiminnallisessa ympäristössä.

Esiopetuksen tehtävät ja tavoitteet

• vaalia lapsen tervettä kehitystä ja kasvurauhaa
• edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä
• tukea ja seurata lapsen fyysistä, psyykkistä, sosioemotionaalista ja kognitiivista kehitystä ja pyrkiä ennaltaehkäisemään näillä alueilla mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia
• edistää lapsen kasvua ihmisyyteen ja ohjata lasta toisten ihmisten arvostamiseen.

 

Esiopetuksen yleisenä tavoitteena on
• oppimisen ilon ja innostuksen säilyminen ja vahvistuminen
• terveen itsetunnon ja myönteisen minäkuvan vahvistuminen
• sosiaalisten taitojen kehittyminen

 

Koulun portilla

Olemme perheiden kanssa kasvatuskumppaneita ja kehitämme lapsen kouluvalmiuksia yhdessä. Samalla rakennamme kestävää yhteistyötä myös lapsen kouluvuosien ajalle, koska me kaikki tiedämme, että steinerkoululainen saa niin paljon enemmän. Kasvatus- ja opetusalan osaaminen kampusalueellamme on erittäin laaja.

 

Pikalinkit

Lue koulun käyneiden mietteitä

Moni asia valkenee vasta aikuisena, jos silloinkaan. Lue, mitä Tampereen steinerkoulun käyneet miettivät aikuisina kouluajoistaan ja steinerpedagogiikan voimasta kantaa. Selvitä, kuka heistä oli Young Rebel.

 

Tutustu artikkeleihin →


Luomuruokaa

Saamme syödä Suomen luomuinta kouluruokaa Timjamissa!

Luomuravintola Timjami moninkertainen Luomu SM-voittaja. Ruokalistasuunnittelun pääperiaatteita ovat luomun käyttö, ruuan puhtaus, omavalmistus, sesonkien noudattaminen ja kestävä kehitys.