Ekaluokalle on jatkuva haku!

Hae tästä Tampereen steinerkouluun!

Tiedätkö, että sinulla on vanhempana vapaus valita lapsesi koulutie?

Yhtenäiskoulumme mahdollistaa yhdessäolon jopa 12 vuoden ajan tutussa oppimisympäristössä

Steinerkoulun innovatiivisen opetussuunnitelman tavoite on, että lapsella herää kiinnostus opittaviin asioihin. Opettaja kertoo opittavan asian elävästi ja johdattaa oppilaat työstämään aihetta monilla eri tavoilla: tutkien, maalaten, vihkotekstein ja liikkuen. Steinerkoulun tavallista koulua laajempi opetussuunnitelma sisältää kuitenkin samat valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet kuin peruskoulussa. Meillä kaikessa oppimisessa on mukana ajattelu, tunne ja tahto.

Tee leikkimielinen testi, sopisiko lapsesi steinerkouluun?

Lyhyen testin kautta kerromme, miksi steinerkoulu yleensä sopii niin monille lapsille ja kodeille.

 

Millaisesta tekemisestä lapsesi on kiinnostunut? Soveltuvatko steinerpedagogiikan opetusmetodit teidän perheelle? Kohtaavatko arvomaailmamme?

Anna lapsellesi mahdollisuus olla utelias

Steinerkouluilla on kansainvälisesti tärkeä tehtävä. Steinerkoulut kasvattavat itsenäistä ajattelua omaavia ihmisiä, jotka pystyvät kohtaamaan elämän ihmetellen, rohkeasti, aloitteellisesti ja luovasti.

Anna lapsellesi rauha kasvaa 

Steinerpedagogiikalle on tarvetta tässä suorituskeskeisessä yhteiskunnassa, jotta kykenemme myös hiljentämään, pysähtymään, luomaan ja oppimaan kokonaisvaltaisesti. Ammattitaitoiset opettajamme tietävät, miten lapsesi lopulta saavuttaa omat tavoitteensa. Steinerpedagogiikan ylivoima perustuu juuri tähän – ei kiireellä, ei väkisin vaan ilolla ja yhdessä kasvaen.

Kohtaamme lapset ja nuoret yksilöinä heidän ikäänsä sopivalla tavalla 

Opetuksemme kasvattaa ihmistä kokonaisuutena. Steinerpedagogiikka kehittää tasapainoisesti tahtoa, tunnetta ja ajattelua. Kasvatamme yhdessä kotien kanssa aloitekykyisiä, luovia ja aktiivisia kansalaisia. Vahvistamme yksilön itsetuntemusta ja siten oman paikan löytämistä maailmassa. 

Pyrkimyksenä vapaus

Pyrimme siihen, että steinerkoulun käyneet ovat ensisijaisesti vapaita ihmisiä, jotka osaavat antaa omalle elämälleen merkityksen, olivat he lopulta missä ammatissa hyvänsä. Jokaiselle kasvaa hänen oma urapolkunsa, mutta se ei ole kenenkään muun sanelema. Oppilaat, vanhemmat, ja opettajat pyrkivät yhdessä luomaan rikkaan ympäristön, joka on hyvä, kaunis ja totta.

Tampereen steinerkoulun oppilaaksi voi tulla monenlaisista lähtökohdista 

Ei ole harvinaista, että lapselle varataan steinerkoulusta koulupaikka jo heti synnytyslaitokselta kotiin palatessa. Meille voi hakea monella muullakin tavalla: eskariin, ykköselle, paikkakunnalle muuton takia, koulunvaihtona tai lukioon.

Huomaathan, että pelkkä muuttaminen kaupungissa eri oppilaaksiottoalueelle tarkoittaa yleensä koulun vaihtoa lapselle. Meillä lapsen ei tarvitse vaihtaa koulua. Yksi asia kuitenkin yhdistää satoja oppilaitamme: heidän vanhempansa ovat käyttäneet vapauttaan valita lapsilleen kaikkein soveltuvin ja mielestään paras koulu.

Tervetuloa tutustumaan kouluumme vaikka koko perheen voimin!

Varaathan ajan, niin sovitaan meille ja teille sopiva hetki.