Varaa aika tutustumis-käynnille! arrow icon

Luokat 1–9


Elämän ei ole mikään pakko alkaa vasta aikuisena. Meillä koulu on jo täyttä elämää.

1. luokka

Tuemme lapsen tahto- ja tunne-elämän kasvua. Omaksumme koulun työskentelytavat. Luokan sosiaaliset suhteet muodostuvat ja vahvistuvat. Opetuksessa tärkeää on säännöllisyys ja rytmisyys. Retkeilemme paljon lähimaastossa.

 • Kansansadut
 • Muotopiirustus alkaa
 • Pentatoninen sävelmaailma ja soittimena pentatoninen huilu
 • Lukemisen ja kirjoittamisen opettelu ja harjoittelu
 • Neljän peruslaskutavan opettelu ja harjoittelu lukualueella 1-20
 • Lisäksi opiskellaan mm. kuvataidetta, käsitöitä, liikuntaa ja ympäristöoppia ja opetellaan muotopiirustusta

2. luokka

Harjoittelemme yhteistyötä esimerkiksi nukketeatterin ja pienten omien näytelmien parissa. Toisella luokalla kaikki ovat jo kasvaneet koululaisiksi ja koulun tavat tunnetaan. Ekaluokalla opittuja asioita kerrataan ja syvennetään tieto- ja taitoaineissa.

 • Kertomusaineistossa legendat ja faabelit
 • Kertotaulujen 1-10 ulkoa oppiminen
 • Kaanon-laulut rakentavat pohjaa moniäänisyydelle
 • Käsitöissä virkkaammme useimmiten käsinuken
 • Muotopiirrustuksessa mutkikkaampien muotojen piirtäminen
 • Viljan kylväminen keväällä tulevaa syksyä varten

3. luokka

Kolmannella luokalla tutustutaan vanhan ajan elämään. Luomme sillan historiasta nykyhetkeen. Äidinkielessä tutustutaan vanhoihin ammatteihin, ympäristöopissa talonpoikaiselämään ja sadonkorjuuseen ja käsityössä vanhoihin käsityötekniikoihin. Teemme myös yhteisen rakennusprojektin. Musiikissa lauletaan kansanlauluja ja eurytmiassa tutustutaan kansantansseihin. Edellisenä vuonna itse istutettu vilja puidaan, jauhetaan ja leivotaan omaksi leiväksi.

 • Vanhoista mitoista metrijärjestelmään, kertolasku allekkain ja jakolasku
 • Äidinkielessä sanaluokat, kielenhuolto, vuorosanaviiva, kirjoitelmat
 • Muotopiirustus jatkuu
 • Kertomusaineistona talonpoikaiselämä
 • Uutena soittimena diatoninen huilu

4. luokka

Tutustumme kotiseutuun historiaa ja maantietoa tutkimalla. Historian opetus alkaa esihistoriasta. Tutustumme karttoihin ja oikeasti hyödynnämme niitä. Kertomusaineistona on Kalevala, kuten myös viikinkien sotaretket ja hauskat hölmöläistarinat. Ympäristöopissa tutustutaan eläinten elinolosuhteisiin.

 • Äidinkielessä kirjoitelmat, pää- ja sivulauseiden käyttö tekstin tuottamisessa ja esitelmien pitäminen
 • Matematiikassa murtoluvut, jakolasku, allekkain kertolasku, muotopiirustuksessa solmut
 • Käsityössä ristipistotyö
 • Kuvataiteessa tutustutaan erilaisten eläinten olemukseen ja toteutetaan ne.
 • Mikael-juhlan ja Kalevalan päivän esitysten valmistaminen

5. luokka

Viidesluokkalaisen itsenäinen ajattelu alkaa itää. Oppiaineetkin alkavat eriytyä tieteenaloihin. Rytmi ja toisto ovat tärkeitä opetuksessa vielä viidennelläkin luokalla. Vuodenkiertoon liittyvät opinnot, retket ja juhlat vahvistavat kouluvuoden rytmiä.

 • Järjestämme maanlaajuiset steinerkoululaisten olympialaiset. Kertomusaineistossa ovat kreikkalaiset jumal- ja sankaritarinat sekä liikunnassa antiikin olympialaisten lajit
 • Pohjoismaihin ja suomalaisen luonnon eliö- ja kasvimaailmaan tutustuminen
 • Opetelemme karttojen piirtämistä ja tutustumme geometriaan vapaan käden harjoitusten kautta
 • Viidennellä luokalla valmistetaan ensimmäinen suuri näytelmä isolle Aurora-salimme lavalle.

 

6. luokka

Kuudesluokkalainen on iässä, jossa arvostelukyky herää. Oppilas katsoo ja ymmärtää ympäröivää maailmaa. Opetus esittää oppilaille maailman enistäkin tarkemmin ja perusteellisemmin.

 • Kertomusaineistossa on Rooman valtakunnan ajan historialliset tarinat sekä kehityskertomukset toimivat siltana elämänkertoihin. Tutustumme Euroopan maantietoon, tähtitieteeseen ja geologiaan
 • Historiassa on esillä Rooman valtakunta, kansainvaellukset ja keskiaika, biologiassa kasvillisuusvyöhykkeet ja kasvit erilaisissa ympäristöissä
 • Kuultomaalaus ja geometriapiirustus, muovailu, valo- ja varjopiirustus
 • Lukuvuoden aikana ihan jokainen tekee myös nuken ja sille vaatteet.

 

7. luokka

Seitsemännellä luokalla alkaa terveystieto, biologia, maantieto, fysiikka ja kemia omina oppiaineinaan. Oppilaan maailmankuva laajenee historian, tieteen ja taiteen laadullisen tutkimisen avulla. Oppilaat tarkastelevat maailman tapahtumia ja ilmiöitä peilaten nykyhetkeä menneeseen. Oppilaat tuottavat projekteja ja he vastaavat yhä enemmän itse työkirjojensa valmistamisesta.

 • Fysiikassa sähköoppi ja mekaniikka
 • Kemiassa alkuaineet sekä palaminen
 • Biologiassa ihmisen biologia ja vesiekosysteemi
 • Maantiedossa Aasia ja Oseania
 • Terveystiedossa ihmisen kasvu ja kehitys
 • Historiassa löytöretket ja renessanssi

 

8. luokka

Monet aikaisempien vuosien teemat ja kokonaisuudet saatetaan päätökseen. Teemme runsaasti itsenäisiä töitä ja ryhmätyöprojekteja. Koulutyöskentelyssä korostetaan ja edellytetään oma-aloitteisuutta ja itsenäisyyttä

 • Materiaalien monipuolinen käyttö, uusiin materiaaleihin tutustuminen ja vanhojen käytön kehittäminen
 • Musiikillinen ryhmäilmaisu ja vuorovaikutus
 • Luokka valmistaa opettajansa johdolla ja vanhempien tuella suuren yhteisen näytelmän, joka esitetään isolla lavalla Aurora-salissamme.
 • Historiassa tutustutaan teolliseen vallankumoukseen, maailmansotiin ja nykyaikaan.

9. luokka

Oppilas kehittää oman kriittisen ajattelun ja kyvyn tarkastella asioita usealta eri kannalta. Oppilasta kannustetaan käyttämään omaa harkintakykyään ja monimuotoisia lähteitä tiedon hankinnassa. Opettaja on asiantuntija, joka toimii kasvattajana koko perusasteen ajan.

 • Valinnaisena aineena mm. taidehistoria
 • Sisustustekstiilit/ tilkkutyöt
 • Koristeveisto
 • Tyylisuunnat
 • Työelämään tutustuminen
 • Teemme yhteisen retken Lappiin

Digitaitojen syveneminen steinerkoulussa

Kysy vapaita oppilaspaikkoja

Jos kiinnostuit koulustamme pääset myös paikan päälle tutustumaan meihin ja tiloihimme. Lähetä meille tutustumispyyntö. Eskariin ja ekaluokalle pääset hakemaan tästä. Luokille 2-9 pääset hakemaan tästä.

Teacher power confirmed

Steinerkoululaiset jatkavat usein omassa lukiossamme. Osa opiskelijoista haluaa vaihtaa kunnallisista lukioista meille, koska opettajillamme on lukiovertailuissa todistettu kyky saattaa heidät huipputuloksiin. Tutustu lukioomme.

Käpy

Anna lapsellesi rauha kasvaa

Ammattitaitoiset opettajamme tietävät, miten lapsesi lopulta saavuttaa omat tavoitteensa. Steinerpedagogiikan ylivoima perustuu juuri tähän – ei kiireellä, ei väkisin vaan ilolla ja yhdessä kasvaen. Tutustu steinerpedagogiikkaan.

Poika ja kukka