Opetussuunnitelmat




Kannustamme yhdessä jokaista oppilasta parhaaseen yksilökohtaiseen kehitykseen.

Valtakunnalliset sisällöt, steinerpedagogiset menetelmät

Meillä lapsi oppii samat asiat kuin muissakin Suomen kouluissa, mutta Tampereen steinerkoululla on oma opetussuunnitelmansa. Suunnitelmamme perustuu perusopetuksen valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan soveltaen sitä steinerpedagogisin menetelmin. Opetuksen sisällöt vastaavat valtakunnallisia sisältöjä nivelvaiheet huomioiden. Oppimisen arviointi tapahtuu valtakunnallisten opetussuunnitelman tavoitteiden perusteella.

Esikoulun opetussuunnitelma

Saat esikoulun opetussuunnitelman tästä.

Perusasteen opetussuunnitelma

Saat perusasteen opetussuunnitelman tästä. OPS:iin tulee aika ajoin tarkennuksia. Tarkista ne alta.

Lukion opetussuunnitelma

Tarkennukset perusasteen OPS:iin

Näet eri oppiaineiden tavoitteiden sijoittumisen eri vuosiluokille alla olevista pdf-dokumenteista. Taulukoissa on myös sisältöesimerkkejä kustakin tavoitteesta. Opetussuunnitelmatyö on jatkuvaa kehittämistä, joten nämä TAVOPSit ovat syksyn 2023 mukaisia.

TAVOPS 1. luokka
TAVOPS 2. luokka
TAVOPS 3. luokka
TAVOPS 4. luokka
TAVOPS 5. luokka
TAVOPS 6. luokka
TAVOPS 7. luokka
TAVOPS 8. luokka
TAVOPS 9. luokka

Opetushallituksen päivitetyt määräykset näkyvät tässä alla.

Kiusaamisen ja syrjinnän ehkäisy



Digitaitojen kehittymisen TVT-polku steinerkouluissa luokittain