Lukion opiskeluhuolto ja -terveydenhoitoOpiskelun ja oppimisen tukipalvelut


Opiskeluhuolto on oppimisen ja opiskelun tuki. Lukion opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä.


Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä toimintana. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon siten kuin laissa säädetään.


Lukion opiskeluhuoltoryhmän tehtävänä on koordinoida ja kehittää oppilas/opiskelijahuoltotyötä koulussa, osallistua koko kouluyhteisön hyvinvointia edistävään työhön sekä etsiä ratkaisuja tukea tarvitsevien oppilaiden/opiskelijoiden auttamiseksi. 


Lukiolaisten terveydenhoito

Lukiolaisten terveydenhoito järjestetään Pirkanmaan hyvinvointialueen opiskeluterveydenhuollon Tullinkulman toimipisteessä osoitteessa

Hammareninkatu 5 B, 33100 Tampere
Avoinna ma–to klo 8.15–15.30, pe 8.15–14.

Lukiolaisten terveydenhoitaja on Aija Jääskö, 040 806 2454 ma-pe, klo 8.15-12.


Käynnit ajanvarauksella.
Walk in -neuvontaa eli lyhyitä asioita ilman ajanvarausta ti ja to klo 10-11.
Muutoin ajanvaraus ja neuvonta puhelimitse  040 806 2454 ma–pe 8.15–12 .

Yhteyttä voi ottaa kuitenkin myös sähköisesti. 

Sähköisessä ajanvarauksessa valitaan tiimi1  ja aika ensisijaisesti vastuuterveydenhoitajalle, erityisesti jos kyseessä on terveystarkastus tai muutoin pitkä asia


Ajanvarauksen peruutukset/ ajan vaihdot puhelimitse 040 806 2454 ma-pe  klo 8.15-12 , peruutukset tekstiviestillä p. 0400 267 715. Viestiin tulee laittaa nimi, syntymäaika ja peruutettava aika. Numeroon ei oteta vastaan puheluja. 


Lääkärikäynnit ovat maksullisia 18 v. täyttäneille sairaanhoitoon liittyen, poikkeuksena ehkäisy- ja mielenterveyskäynnit. Hoitajan käynnit ovat maksuttomia.

Peruuttamattomasta terveydenhuollon vastaanottokäynnistä 18 vuotta täyttäneiltä peritään maksu (v. 2022 51,50 euroa).  


Opiskeluterveydenhuollon palveluista ja ajankohtaisista asioista yleisesti tietoa:

https://pirha.fi/palvelut/palveluhakemisto/toisen-asteen-opiskeluterveydenhuolto

Älä jää yksin huolesi kanssa. Ota yhteyttä opiskeluhuoltomme ammattilaisiin.


Lukion opiskeluhuoltoryhmä

Lukion opiskeluhuoltoryhmään (10.–13. luokat) kuuluvat rehtori, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, koulupsykologi, koulukuraattori ja kouluterveydenhoitaja. Ryhmä kokoontuu maanantaisin klo 13–14.

Yhteydenotot pääsääntöisesti Wilmalla. Huomaa kuitenkin sähköpostiosoitteissa, että osalla opiskelijahuoltoryhmästä on pirha.fi -loppuiset osoitteet.

Perusasteen ja toisen asteen terveydenhoitajat, kuraattorit ja psykologit ovat Pirkanmaan hyvinvointialueen työntekijöitä. Sähköpostiosoitteet heille ovat muotoa etunimi.sukunimi@pirha.fi.

asta.sandbacka@pirha.fi, 044 423 5481 (ma)
suvi.turunen@pirha.fi 040 868 7566 (ma)
marika.jussila@treste.fi 045 124 3664
ira.wigren@treste.fi, 040 705 0016
Aija Jääskö, yhteys Wilmalla, 040 806 2454 klo 8.15-12 (Jääskö tuli terveydenhoitajaksi Irmeli Rantasen tilalle. Hänet kuvataan tuota pikaa ylläolevaan kuvaan.)


Rehtori
Jenni Vilkman
jenni.vilkman@tampereensteinerkoulu.fi
puh. 045 124 3662


Lukion apulaisrehtori
Tatu Ilonen
tatu.ilonen@treste.fi
puh. 040 706 6570


Opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaaja työskentelee kaiken sen parissa, mikä liittyy opiskeluun ja opintojen etenemiseen yläluokilla ja lukiossa. Työtä ovat esimerkiksi kurssivalinnoissa ohjaaminen, niiden etenemisen seuraaminen, opiskelutekniikoiden opettaminen ja jatko-opiskelupaikkojen haussa avustaminen. Opo myös auttaa sinua suunnittelemaan yo-tutkintoasi ja tarpeen tullessa keventämään lukujärjestystä.


Opinto-ohjaaja on yhteydessä kaupungin muihin oppilaanohjaajiin niin peruskoulu- kuin lukioasteellakin ja toimii tiiviissä yhteistyössä koulumme kuraattorin, psykologin, erityisopettajien ja luokanvalvojien kanssa. Lisäksi opinto-ohjaaja on koulumme yhteyshenkilö vaihto-oppilaskysymyksissä. 


Opinto-ohjaaja Marika Jussila, 045 124 3664 (lukio)
marika.jussila@treste.fi


Poissaolot

Pääset tutustumaan poissaolokäytänteisiimme täällä.


Koulussamme on käytössä luokanohjaaja-nimike, ei luokanvalvoja. Aineenopettajat merkitsevät poissaolot ja informoivat huolestuttavasta poissaolon määrästä luokanohjaajia (yli 5). Poissaolopalaverien osalta käytössä Wilma-muistio.

Luokanohjaajan ja rehtorin kanssa voidaan sopia seurantajakso, jonka aikana opintojen täytyy edetä riittävästi.


Jos huoli herää, ota yhteyttä

Huoltaja, saat opiskeluhuollon huolimallin tästä. Huolimalli kertoo, kehen voit olla yhteydessä.


Oppilas tai opiskelija, kerro huolestasi omalle opettajallesi tai jollekin tässä listassa olevalle ihmiselle.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Huoltajat, oppilaat, opettajat ja muu henkilökunta rakentavat yhdessä koulumme yhteisiä kasvatustavoitteita. Oppilaiden ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen on yhteisöllisessä oppilashuollossa tärkeää ja hyvinvointia vahvistavaa. Opiskeluhuolto on tärkeä osa koulumme toimintakulttuuria. Yhteisöllisessä opiskeluhuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä.