Oppilashuolto ja kouluterveydenhoito


Kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon palvelut

Oppilashuoltoryhmän tehtävänä on koordinoida ja kehittää oppilas/opiskelijahuoltotyötä koulussa, osallistua koko kouluyhteisön hyvinvointia edistävään työhön sekä etsiä ratkaisuja tukea tarvitsevien oppilaiden/opiskelijoiden auttamiseksi. 


Kouluterveydenhoito

Kouluterveydenhoitajana koulussamme toimii Tarja Taimi. Vastaanotto on koulun ison rakennuksen B-puolella aulan ylätasanteella. Koululääkärin vastaanotto on tiistaisin klo 8.30–15, yhteydenotot terveydenhoitajan kautta.

Tarja Taimi
tarja.taimi@pirha.fi
p. 040 800 7888

Älä jää yksin huolesi kanssa. Ota yhteyttä oppilashuoltomme ammattilaisiin.


Koulupsykologi

Koulupsykologilta saa keskustelu- ja tutkimusapua oppilaan koulunkäyntiin ja oppimiseen sekä psyykkiseen hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Perusopetuksen koulupsykologi Mari Kausiala
041 730 0725 (ke–pe)


Koulukuraattori

Koulukuraattorityö on koulun sosiaalityötä. Työ on yhteistyötä sekä vuorovaikutusta oppilaiden, vanhempien, opettajien ja muiden oppilaan psykososiaaliseen verkostoon kuuluvien kanssa. Työn tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin, myönteisen kokonaiskehityksen ja koulunkäynnin tukeminen sekä hyvinvoinnin edistäminen kouluyhteisössä sosiaalityön keinoin. Tämä edistää varhaisen puuttumisen ja tuen toteutumista. 

Oppilaat tulevat koulukuraattorin luokse omasta aloitteestaan tai opettajan, vanhemman, oppilashuoltoryhmän tai koulun ulkopuolisen tahon aloitteesta. Kuraattori on tavattavissa neljänä päivänä viikossa tiistaista perjantaihin.

Perusopetuksen koulukuraattori on Essi Ala-Jokimäki.
essi.ala-jokimaki@pirha.fi 041 730 5578 (ke–pe)

Tampereen kaupungin perusasteen ja toisen asteen kuraattorit ja psykologit siirtyivät Pirkanmaan hyvinvointialueen työntekijöiksi 1.1.2023 alkaen. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@pirha.fi..


Oppilashuoltoryhmä

Oppilashuoltoryhmään (1.–9. luokat) kuuluvat rehtori, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi, koulukuraattori ja erityisopettajat. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 13.00–14.30.

Yhteydenotot pääsääntöisesti Wilmalla. Huomaa kuitenkin sähköpostiosoitteissa, että osalla opiskelijahuoltoryhmästä on pirha.fi -loppuiset osoitteet.

mari.kausiala@pirha.fi 041 730 0725 (ke–pe)
essi.ala-jokimaki@pirha.fi  040 353 9973 (ke–pe)
tarja.taimi@pirha.fi, 040 800 7888 (ti–pe)
ville.leivo@treste.fi, 050 325 3322
anu.kalliokoski@treste.fi, 046 921 7387
sanna.heikkinen@treste.fi, 046 921 7255
karoliina.kuismin@treste.fi, 045 800 8950


Rehtori
Jenni Vilkman
jenni.vilkman@tampereensteinerkoulu.fi
puh. 045 124 3662


Apulaisrehtori
Sanna Ahonen
sanna.ahonen@tampereensteinerkoulu.fi
puh. 050 918 4345


Oppilaanohjaaja
Ville Leivo
ville.leivo@treste.fi
puh. 050 325 3322
Poissaolon portaat

Käytössämme on Poissaolon portaat -malli, joka on yhteinen koko Tampereen seudun kouluille.
Koulukohtaiset tarkennukset Tampereen kaupungin Poissaolon portaisiin lukiokoulutuksessa ovat seuraavat.

  • 1 opintopisteen jaksoilta sallitaan 3 poissaoloa, terveydenhuollon henkilökunnan todistuksella 6 poissaoloa
  • 2 opintopisteen jaksoilta sallitaan 5 poissaoloa, terveydenhuollon henkilökunnan todistuksella 10 poissaoloa
  • 3 opintopisteen jaksoilta sallitaan 8 poissaoloa, terveydenhuollon henkilökunnan todistuksella 15 poissaoloa

Koulussamme on käytössä luokanvalvojanimike, ei ryhmänohjaaja. Aineenopettajat merkkaavat poissaolot ja informoivat huolestuttavasta poissaolon määrästä luokanvalvojia (yli 5). Poissaolopalaverien osalta käytössä Wilma-muistio.

Luokanvalvojan ja rehtorin kanssa voidaan sopia seurantajakso, jonka aikana opintojen täytyy edetä riittävästi.


Erityisopetus

Erityisopetusta annetaan oppimisen ja koulunkäynnin tukena. Erityisopettajat ovat koulun erityispedagogisia asiantuntijoita, jotka arvioivat yhteistyössä opettajien kanssa oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuen tarvetta sekä erityisopetuksen tarvetta yksilö-, luokka- ja koulun tasoilla. Erityisopetusta toteutetaan samanaikais-, pienryhmä- ja yksilöopetuksena. Erityisopettajat osallistuvat oppilashuoltoryhmän työskentelyyn erityisopetuksen asiantuntijana.

A-luokat: Anu Kalliokoski, erityisopettaja luokat 3.–9. A, p. 046 921 7387
B-luokat: Sanna Heikkinen, eritysopettaja luokat 3.–9. B, p. 046 921 7255
Alkuopetuksen erityisopettaja on Karoliina Kuismin. p. 045 800 8950

Erityisopettajiin saa yhteyden ensisijaisesti Wilman kautta.Jos huoli herää, ota yhteyttä

Huoltaja, saat oppilas-ja opiskelijahuollon huolimallin tästä. Huolimalli kertoo, keneen voit olla yhteydessä.

Oppilas tai opiskelija, kerro huolestasi omalle opettajallesi tai jollekin tässä listassa olevalle ihmiselle.

Yhteisöllinen oppilashuolto

Huoltajat, oppilaat, opettajat ja muu henkilökunta rakentavat yhdessä koulumme yhteisiä kasvatustavoitteita. Oppilaiden ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen on yhteisöllisessä oppilashuollossa tärkeää ja hyvinvointia vahvistavaa. Oppilas- ja opiskelijahuolto on tärkeä osa koulumme toimintakulttuuria. Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä.

Käpy
Poika ja kukka