Käytännön ohjeet


Tutustu näihin ohjeisiin, niin ilttis sujuu hyvin.


Toimitilat

 • Aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat sijaitsevat värikkäissä Pienten puolen luokissa koulupäivän päätyttyä.
 • Ryhmät ulkoilevat hieman eri paikoissa. Siitä tiedotetaan ryhmäkohtaisesti. Koulun piha ja lähipuistot toimivat ulkoilupaikkoina.
 • Sisäliikuntaa on koulun eurytmiasaleissa mahdollisuuksien mukaan. Ryhmien vuoroista tiedotetaan, kun se on ajankohtaista.


Toiminnan sisällölliset painotukset

 • Pääpaino on vapaassa leikissä. Päivittäinen välipala ja ulkoilu, mahdollisuus halutessaan osallistua ohjattuun askarteluun ja käsitöihin, tarinahetkeen sekä mahdollisuus lepoon muodostavat päivän rungon.
 • Retkiä tehdään lähelle ja kauemmas.
 • Tarinat ja kädentyöt valitaan pääsääntöisesti vuodenajan ja lähestyvien juhlien mukaan. Huomioon otetaan tietenkin myös ryhmän erityistarpeet ja toiveet.
 • Toiminta suunnitellaan steinerpedagogisista lähtökohdista.
 • Ryhmäkohtaiset kausisuunnitelmat jaetaan erikseen toimintakauden alussa.
 • Toiminnan suunnittelussa otetaan myös huomioon se seikka, että ilttikseen tulleessaan lapsilla on jo takanaan kokonainen koulupäivä.  


Toiminnassa tarvittavat varusteet

 • varavaatteet (sukat, alusvaatteet, paita, housut)
 • sisätossut tai -kengät (sisäliikunnassa pakolliset)
 • säänmukaiset ulkoiluvarusteet. 
 • lämpimällä säällä reppuun vesipullo ja aurinkovoide (tarvittaessa)
 • talviliikuntavarusteet tuodaan tarvittaessa, tiedotetaan erikseen
 • Ulkoilemme kaikenlaisella säällä!
 • Muista nimikoida kaikki lapsesi varusteet ja vaatteet!
 • Huom. Iltapäivätoiminnassa ei ole varavarusteita!


Lapsen hakeminen/kulkeminen iltapäivätoimintaan ja iltapäivätoiminnasta kotiin

 • Ohjaajalle pitää ilmoittaa, jos lapsen hakee joku muu kuin lapsen vanhempi. Säännölliset varahakijat on hyvä ilmoittaa ohjaajille jo etukäteen.
 • Jos lapsi saa itsenäisesti kulkea ilttiksestä kotiin, pitää huoltajan täyttää KULKULUPALOMAKE, jonka saa ohjaajalta.
 • Jos olet ilmoittanut lapsesi lyhennettyyn iltapäivään maksimissaan 3h/päivä, huolehdi siitä, ettei aika ylity.
 • Mikäli lapsesi on iltapäivätoiminnassa kolmena iltapäivänä viikossa, niin ilmoita seuraavan viikon päivät viimeistään edellisenä perjantaina, mielellään tekstiviestillä. Jos päivät eivät muutu, niin ilmoitus lukuvuoden aluksi riittää.
 • Poissaoloista tulee ilmoittaa ohjaajalle tekstiviestillä.
 • Retkistä, jotka muuttavat lapsen iltapäivätoiminta-aikaa, tulee ilmoittaa ohjaajalle.
 • Lasta hakiessa on tultava pihaan asti, jotta ohjaaja näkee hakijan. Autolla ei kuitenkaan saa ajaa pihalle, sillä siitä syntyy vaaratilanteita.


Kun lapsi sairastaa

Ilmoita lapsen sairauspoissaoloista luokanopettajan lisäksi myös ilttisohjaajalle ettemme turhaan etsiskele lasta, jos hän ei saavu paikalle koulun loputtua.

Mikäli lapsi sairastuu koulupäivän aikana, tulee huoltajien hakea lapsi ensi tilassa kotiin. Aamu- ja iltapäivätoimintaan ei voi osallistua sairaana, jotta tauti ei tarttuisi muihin lapsiin ja ohjaajiin.


Allergiat ja ruokavaliot

Erityisruokavaliolomake löytyy koulun nettisivuilta ja sen saa pyydettäessä koulun keittiöltä, terveydenhoitajalta ja ilttisohjaajalta. Erityisruokavaliolomakkeessa tulee olla lasta hoitavan terveydenhoitajan tai lääkärin allekirjoitus. Lomake palautetaan ennen lukuvuoden alkua koulun keittiölle, joka huolehtii tiedottamisesta muille toimijoille. Vanhemmat vastaavat siitä, että koululla on aina päivitetty tieto lapsen allergioista ja erityisruokavalioista.


Lääkehoidonsuunnitelma

Jos lapsellasi on aamu- tai iltapäivätoiminnan aikana säännöllistä lääkitystä vaativa sairaus, tehdään perheen kanssa lääkehoidonsuunnitelma ennen lapsen aloittamista aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Se pitää sisällään tarvittavat toimintaohjeet erilaisissa tilanteissa sekä lääkitykseen liittyvät annosteluohjeet ja muut ohjeet. Paikalle suunnitelman tekoon voidaan tarvittaessa kutsua esim. lasta hoitava terveydenhoitaja tai lääkäri. Perhe vastaa siitä, että ohjaajilla on riittävät tiedot toimia oikein.


Soittotunnit / muu harrastustoiminta ja terapiat ilttisaikana

 • Kun sovit lapsesi soittotunteja tai muita harrastuksia ota huomioon iltapäivätoiminnan päivä- ja viikkorytmi. Siitä tiedotetaan ryhmäkohtaisesti erikseen. Jos muu ryhmä on retkellä muutaman kilometrin päässä, siirtymät soittotunnille ovat hankalia ja turvallisuusriski. Soitonopettaja ei välttämättä ehdi hakea lasta kaukaa.
 • Lapset ovat koulun puolesta vakuutettuja aamu- ja iltapäivätoiminnan ajaksi, mutta vakuutus ei koske soittotunneille tai kerhoihin siirtymistä eikä niillä olo aikaa. Sovi kuljetukset harrastustoimintaan ja takaisin erikseen ottaen huomioon iltapäivätoiminnan ohjelma. Vanhempainyhdistyksen ylläpitämissä kerhoissa lapset on vakuutettu erikseen. Kysy soittotuntien vakuutuksesta soitonopettajalta.
 • Huomaa, että harrastuksiin siirtyminen on vanhempien vastuulla. Iltapäivätoiminnan ohjaaja ei kuljeta lasta harrastuksiin!
 • Ilmoita, kuka on lapsen harrastuksen ohjaaja, missä harrastus on ja mihin aikaan.


Yhteistyö ja kasvatuskumppanuus

 • Lasten kuulumisia voidaan vaihtaa vanhempien kanssa päivittäin lasta haettaessa. Huomaa kuitenkin, että ohjaajan työaika päättyy 17.00, joten vartit on sovittava etukäteen ohjaajan kanssa.
 • Vanhemmat voivat pyytää ohjaajilta vanhempien varttia näin halutessaan.
 • Luokanopettaja ja ohjaajat tapaavat säännöllisesti ja sopivat yhteisistä toimintatavoista.
 • Pyydettäessä ohjaaja tulee kertomaan aamu- ja iltapäivätoiminnasta luokan vanhempainiltaan.
 • Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat tekevät säännöllisesti yhteistyötä koulun erityisopettajien kanssa. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa myös koulun oppilashuollon, terveydenhoitajan ja koululääkärin kanssa esim. lääkehoidonsuunnitelmia tehtäessä.
 • Lapsen asioista keskusteltaessa on hyvä pyytää myös lapsen illttisohjaaja paikalle kertomaan iltapäivän kulusta.


Luomuvälipala

 • Kaikissa kolmessa ilttisryhmässä välipala on päivittäin klo 13.30. Välipala nautitaan yhdessä siihen tarkoitetussa ryhmän omassa tilassa. Välipaloja ei pakata lapsen mukaan myöhemmin kotimatkalla syötäväksi.
 • Aamutoimintaan osallistuvat saavat puuron.
 • Välipalan raaka-aineet tilataan koulun keittiöltä. Välipalan luomuaste vaihtelee saatavuuden mukaan päivittäin kuten kouluruokailussakin. Ohjaajat valmistavat välipalan.
 • Välipala koostuu vaihdellen mm. puurosta, myslistä, muroista, jogurtista, kiisselistä ja leivästä.
 • Tarjolla on päivittäin myös kasviksia ja hedelmiä. Juomana on vesi tai mehu.
 • Ryhmissä leivotaan myös itse mahdollisuuksien mukaan kausiherkkuja. Ruokailutavat ovat tärkeät ja on hyvä, että kaikkea maistetaan – ohjaajat kannustavat maistamiseen, uusiin ruokiin ja makuelämyksiin tutustumiseen. Korvaavaa välipalatuotetta ei ole.
 • Ilttis osallistuu myös koko koulun kampanjaan ”Ruoka kunniaan”. Siinä pyritään vähentämään biojätteen määrää ja lisäämään ruuan kunnioitusta. Tarkoituksena on ottaa sen verran kuin jaksaa syödä.