Lukiomme poissaolokäytännötAlaikäisen opiskelijan huoltajan on selvitettävä kaikki poissaolot. Huoltaja merkitsee poissaolot wilmaan joko luvalliseksi, luvattomaksi tai terveydelliseksi syyksi. Lisäksi huoltajan on kirjoitettava poissaolomerkinnän kohdalle tarkennus poissaolon syystä. Tässä esimerkkejä:

luvallisia poissaoloja:

 • kutsunnat
 • autokoulun inssi tai teoriakoe
 • hammaslääkäri tai muu terveydenhuollon palvelu, johon on haastavaa saada koulupäivän ulkopuolisia aikoja
 • hautajaiset
 • psykologikäynti
 • treenit, soittoharrastus (vain jos opiskelijalle on myönnetty akatemiaurheilijan tai -muusikon status)
 • muut luokanohjaajalta etukäteen anotut ja hyväksytyt poissaolot

luvattomia poissaoloja:

 • autokoulu
 • pommiin nukkuminen
 • työssäkäynti
 • matka ilman luokanohjaajalta tai rehtorilta etukäteen anottua ja myönnettyä lomaa
 • treenit, soittotunti yms. harrastukset
 • kauppareissut
 • toisessa koulussa tanssittavat wanhojen tanssit, jos asiaa ei ole erikseen sovittu ennakkoon

Mikäli olet epävarma, onko kyseessä luvallinen vai luvaton poissaolo, asia kannattaa varmistaa luokanohjaalta. Opettajat merkitsevät poissaolot lähtökohtaisesti aina aluksi luvattomiksi, ellei huoltaja ole ilmoittanut syytä jo etukäteen. 

Poissaolotuntien (á 45min) rajat ovat samat kuin ennen:

 • 1 op opintojaksoilla sallitaan enintään 3 luvatonta poissaoloa (opintojakso keskeytyy 6 poissaolon jälkeen)
 • 2 op opintojaksoilla sallitaan enintään 5 luvatonta poissaoloa (opintojakso keskeytyy 10 poissaolon jälkeen)
 • 3 op opintojaksoilla sallitaan enintään 8 luvatonta poissaoloa (opintojakso keskeytyy 15 poissaolon jälkeen)

Sairaspoissaolot alaikäisen opiskelijan huoltaja merkitsee ”terveydelliseksi syyksi”. Syytä ei tarvitse lyhyissä poissaoloissa tarkemmin selittää. Jos opintojaksot ovat vaarassa keskeytyä pitkittyneen sairastelun vuoksi, huoltajan on oltava yhteydessä luokanohjaajaan. Myös terveydenhuoltoon voi ja kannattaa olla yhteydessä, jos sairaus sitä vaatii, mutta ei pelkästään sairaslomatodistuksia varten. Vaikka yksittäiset luvattomat poissaolot eivät uhkaa keskeyttää opintojaksoa, opiskeljan on hyvä muistaa, että luvattomat poissaolot vaikuttavat arviointiin.

Poissaoloihin puuttumisen portaat

Poissaoloja seurataan ja niihin puututaan. Poissaoloihin puuttumisen portaat ovat kaikissa Tampereen kaupungin lukioissa samat.