Eskarin aamu- ja iltapäivätoimintaTampereen steinerkoulu tarjoaa kaupungin palveluntuottajana eskarilaisille perusopetuslain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa ja noudattaa opetushallituksen laatimia aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteita.

Iltispäivä jatkuu saumattomana jatkumona esikoulupäivän jälkeen samoissa tiloissa. Iltapäivätoimintaa järjestetään klo 17 saakka ja aamutoimintaa järjestetään klo 7–8.30 niitä tarvitseville.

 

Tavoitteena on eheä ja kokonainen päivä eskarilaiselle turvallisessa, virikkeellisessä ja toiminnallisessa ympäristössä.

Päivittäinen ohjelma sisältää valvottua ulkoilua, leikkiä, askartelua, lepoa ja liikuntaa. Iltapäivän aikana lapsille tarjotaan välipala. 

Toimintaan osallistuvilla on tapaturmavakuutus, joka koskee aamu- ja iltapäivätoiminta-aikaa. Matkat kotiin tapahtuvat omalla ja vanhempien vastuulla. Jos lapsella on iltapäivätoiminnan aikana tapahtuvaa harrastustoimintaa, lapsen osallistuminen ja matkat niihin kuuluvat vanhempien vastuulle.

Tiedot lapsen mahdollisista allergioista tulee toimittaa elokuun alkuun mennessä sähköisellä erityisruokavaliolomakkeella. Jos lapsella on esikoulupäivän aikana tarvittava lääkitys, lääkehoidon suunnitelma tulee olla tehtynä ennen kuin lapsi aloittaa aamu- ja iltapäivätoiminnan.  

Paikkaa haetaan sähköisellä lomakkeella tästä.


Lomakkeita saa myös koulun toimistosta. Hakemus on tehtävä 31.3.2023 mennessä, käsin täytetyn lomakkeen voi jättää koulun toimistoon tai pääoven vieressä olevaan tummanpunaiseen postilaatikkoon.

Tampereen kaupungin lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan vuoden 2014 päätöksen mukaisesti lukuvuoden 2023–2024 alusta oppilaalle voidaan myöntää paikka aamu- ja iltapäivätoiminnassa, jos siihen on välttämätön, huoltajan työssäkäynnistä tai opiskelusta johtuva tarve tai erityinen syy. Erityinen syy edellyttää, että huoltajan lisäksi lapsen tilanteen tunteva asiantuntija esittää riittävän selvityksen tai tarpeen arvioinnin.


Toiminta-aika on lukuvuosi, ensi lukuvuoden alkamisaika on elokuussa 2023 ja joululoman aika tarkentuu vuoden alusta. Loma-aikoina ja lauantaisin pidettävinä koulupäivinä aamu- ja iltapäivätoimintaa ei ole. Tarkistathan koulun toiminta-ajat täältä.


Toimintamaksut
Vanhemmilla on mahdollisuus valita seuraavista vaihtoehdoista:  

Aamu- ja iltapäivätoiminta, vaihtoehto A)
70 €/kk, mahdollisuus osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan joka päivä yhteensä 1–3 tuntia klo 7–8.30 ja klo 12.30–17.00 välisien aikojen sisällä. Sisarushinta 60 €/kk. 


Aamu- ja iltapäivätoiminta, vaihtoehto B)
120 €/kk, mahdollisuus osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan joka päivä yhteensä 3–4,5 tuntia klo 7–8.30 ja klo 12.30–17.00 välisien aikojen sisällä. Sisarushinta 110 €/kk. 


Aamu- ja iltapäivätoiminta, vaihtoehto C)
140 €/kk, mahdollisuus osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan joka päivä yhteensä 4,5–6 tuntia klo 7–8.30 ja klo 12.30–17.00 välisien aikojen sisällä. Sisarushinta 120 €/kk. 

Aamu- ja iltapäivätoimintamaksu laskutetaan kuukausittain jälkikäteen. Elokuun osalta peritään puolet kuukausimaksusta. Sisarushinta myönnetään vanhemmalle sisarukselle. 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan aloituspäivä on joko elokuussa koulun alkaessa tai myöhemmin. Vanhempien edellytetään sitoutuvan valitsemansa vaihtoehdon maksuihin ja tuntimääriin lukuvuoden loppuun saakka.


Palveluntarpeen muuttaminen
Toiminta-aikaa voi vähentää syyskaudelle elokuun (31.8.) loppuun mennessä ja kevätkaudelle tammikuun (31.1.) loppuun mennessä.
Toiminta-ajan lisääminen on mahdollista koko lukuvuoden ajan.
Palveluntarpeen muutoksesta tulee olla yhteydessä koulusihteeriin.


Irtisanoutuminen
Kesken kauden toiminnasta voi irtisanoutua muuton, työttömyyden, perhevapaan, pitkän sairasloman, opintojen päättymisen, vuorotteluvapaan tms. syyn vuoksi. Tulee kuitenkin huomioida, että toiminnasta peritään koko kuukauden toimintamaksu, vaikka irtisanoutuisi kesken kalenterikuukauden.


Tamperelaiset voivat hakea maksuvapautusta Tampereen kaupungin sähköisellä hakulomakkeella, joka löytyy Tampereen kaupungin sivuilta. Lomakkeesta on samalla sivulla myös tulostettava versio sekä tulorajataulukko, jota käytetään päätöksen perusteena.


Lisätietoja hausta
Lisätietoja saa koulun toimistosta elina.kurjenmaki@tampereensteinerkoulu.fi,
p. 050 322 9945.